Imunita je dôležitá

Koronavírus sa nám vkradol do našich životov dosť nebadane a zotrval v nich aj počas dnešných dní. Momentálne už máme dosť veľa chorých a takmer každý z nás pozná niekoho, kto tento vírus mal a prekonal alebo ho práve má a prekonáva, prípadne niekoho, kto ho už bohužiaľ neprekonal a odišiel od nás navždy. Tým sme sa mohli presvedčiť, že to nie…